PUllMobile - vývoj mobilních aplikací

Chytré mobilní telefony nosíte stále u sebe, ale jejich potenciál není plně využit. Přemýšlejte, jak by vám mohl mobilní telefon ještě více posloužit. Společně vytvořme aplikace, které pomohou právě vám nebo vašim zákazníkům.

 

Produkty

Magnificat

Jednoduchá aplikace pro zobrazení textu Mariina chvalozpěvu.
Slouží k osobní i společné modlitbě.

Více ...

+

FVE Servis

Aplikace pro diagnostiku fotovoltaických elektráren.

Lze ji upravit pro pohodlný sběr libovolných vašich dat v terénu.
 

 

+

Novinky

Magnificat

Od aplikace Magnificat neočekávám velké rozšíření. Dobře ale poslouží začínajícím členům...
Celý článek